G19

Gudstjeneste søndag kveld

Tid: Annenhver søndag kl. 19.00
Sted: Misjonskirka, Trondheim

Fordi Salem menighet er under ombygging, holdes G19 møtene i Misjonskirka, Arkitekt Christies gate 1 c.

Annenhver søndag kl 19, i oddetallsuke, er det gudstjeneste med lovsang, nattverd, tale og forbønn i Salem menighet.

G19 ønsker å settte fokus på tilbedelse, disippelgjøring og fellesskap. Søndagene vi ikke har gudstjeneste samles vi i huskirker i mindre grupper for å dele et måltid mat, be og lovsynge sammen.

Alle generasjoner er velkommen på G19, og har du spørsmål eller ønsker å være med å bygge arbeide videre, ta kontakt via g19@salemmenighet.no

Informasjon

Ønsker du å være med i en huskirke kan du ta kontakt via g19@salemmenighet.no. Du kan også medle deg inn i Facebookgruppa G19 – Salem for å komme i kontakt med oss og få informasjon om det som skjer.


Arrangementene legges ut via Salem menighet sin side på Facebook. Følg oss der for å få med deg når neste G19 er!